Inclusieve opvang

ANDERS MAAR EVENWAARDIG…

soms zijn de roze wolkjes niet altijd zo roos,

soms zijn ze een beetje grauw en wenen ze een beetje…

maar wij geloven en weten dat er achter élk wolkje een zonnetje verscholen zit

GRIJS WOLKJE

BIJ DE KETJES KIEZEN WIJ OOK VOOR KINDJES DIE AANGEPASTE ZORGEN NODIG HEBBEN

Inleiding

Iedere ouder hoopt dat hun kindje gezond, zonder afwijkingen op de wereld zal komen. Maar soms loopt het niet zoals we verwacht, gehoopt hebben.   Zovele schuldgevoelens, vragen, angst, twijfels, …

En wat en hoe als je met je kindje plots niet meer in de “gewone” kinderopvang terechtkan…dan krijg je pas het gevoel “anders” te zijn, in een heel onbekende wereld terecht gekomen te zijn, radeloos te zijn…

Ouders van kinderen met specifieke zorgbehoeften willen het liefst verder een beroep doen op de “gewone” kinderopvang, maar vaak is er bij de kinderdagverblijven nog teveel het gevoel van onzekerheid of weerstand. De praktijk heeft ons geleerd dat deze gevoelens zo vaak ongegrond zijn.

Onze visie op inclusie … alle kinderen gelijke kansen …

De visie van de Ketjes zou niet oprecht zijn moesten we niet kiezen voor diversiteit in de ruimste zin van het woord. Wij kiezen bewust ook voor kindjes met specifieke zorgbehoeften. Maatschappelijke integratie begint voor ons vanaf de eerste levensdag en hebben ook kindjes met aangepaste zorgen recht op een gelijk-waardige plaats in onze samenleving.

Een haalbare kaart

Het is geen haalbare kaart om voor deze specifieke opvang alle know-how of deskundigheid zelf in huis te halen. Heel het Ketjesteam kreeg een intens vormingsprogramma en heel wat coaching. Wij namen deel aan het SIG-project (stichting integratie gehandicapten) en teamtraject inclusieve opvang. Er is samenwerking en overleg met hulpverleners uit de regio en we breiden nog dagelijks onze netwerken uit. Op deze manier is het een haalbare kaart voor alle partijen die bij de opvoeding van het kind betrokken zijn en betekent het alleen maar een meerwaarde.

Ouders zijn heel blij dat kun kind, ondanks de extra zorgen, in een “normaal” milieu wordt opgevangen. Het kind zelf ervaart vanaf het begin dat het erbij hoort, ook al zijn er verschillen.  Ieder kind is anders. De andere kinderen leren omgaan met deze verschillen. De begeleiders zijn enorm betrokken, hebben veel voldoening van hun werk en verwerven inzichten die ook voor de andere kinderen positief zijn. En tenslotte geven wij, als kinderdagverblijf, hiermee een signaal aan onze maatschappij!

Voor wie

De inclusieve opvang is er voor alle kinderen die nu al worden opgevangen en de ontwikkeling niet zo vlot verloopt, als voor kindjes die bij aanmelding al een duidelijke diagnose hebben. Dit kan gaan om kindjes met een mentale, sensorische, motorische of meervoudige handicap, enz.

…OOK JIJ BENT VAN hartje WELKOM BIJ DE KETJES ZOALS JE NU BENT!