Kinderdagopvang

DIVERSITEIT IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD

KINDERDAGOPVANG

Inleiding

Graag stellen wij u in het kort kinderdagverblijf De Ketjes voor. Wij zijn een vrij kinderdagverblijf en bieden dagopvang aan kindjes tussen 0 en 3 jaar.  De Ketjes worden erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin. Onze voertaal is Nederlands.

Onze visie

Heel het Ketjesteam staat in voor de verzorging, de voeding, het spel, de ontwikkeling, kortom… voor het allerbeste voor uw kind. Maar, u blijft als ouder de voornaamste opvoeder van uw kind. Wij hechten veel belang aan informatie-uitwisseling om de opvang van thuis naar het kinderdagverblijf te vergemakkelijken en op elkaar af te stemmen.

In het belang van uw kindje vinden wij de dagelijkse overlegmomenten tussen ouder(s) en begeleiders een noodzaak. Zo is er een fijne samenwerking tussen thuis en De Ketjes.

Dagprijs

Door onze erkenning is de bijdrage gelijk aan de officiële tarieven van Kind & Gezin die vastgelegd zijn door een Ministrieel Besluit. De berekening van de dagprijs gebeurt op basis van het belastbaar inkomen van beide ouders. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een fiscaal attest. In de dagprijs zijn de maaltijden inbegrepen. Luiers worden apart aangerekend. Dieetprodukten dient u zelf mee te brengen.

Nodig bij inschrijving

  • een attest inkomenstarief kinderopvang (zelf aan te vragen via de site van Kind & Gezin)
  • het boekje van Kind & Gezin
  • enkele vignetten van het ziekenfonds
  • ondertekend contract met daarin vermeld het opvangplan
  • bevestiging van goedkeuring van het huishoudelijk reglement
  • betaalde waarborg

Openingsuren dagopvang

Tussen 7 u ‘s morgens en 18u30 ‘s avonds.   Wij vragen om uw kindje ten laatste om 18u20 te komen afhalen, zodanig dat er nog informatie kan uitgewisseld worden.

De sluitingsperiodes rond officiële feestdagen worden aan het begin van het jaar meegedeeld.