HUISHOUDELIJK REGLEMENT

onder deze link vindt u het huishoudelijk reglement van De Ketjes

HUISHOUDELIJK-REGLEMENT-DE-KETJES-versie-2021-01