WE WILLEN ERKENNING

03/05/2021

NOODKREET OM ER EINDELIJK BIJ TE HOREN

De kinderopvang van vandaag heeft allang niet meer alleen een economische en maatschappelijke functie, maar zeer zeker ook een pedagogische en educatieve functie. De maatschappelijke functie van kinderopvang is veranderd: voorheen was kinderopvang er slechts ter ondersteuning van werkende ouders, maar het is bewezen dat kinderopvang ook een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Hier is ons politiek systeem en de buitenwereld zich nog te weinig bewust van.  Het is tijd voor bewustmaking, hoog tijd om onze sector mee op de kaart van de zorg te zetten…  De realiteit bewijst jammer genoeg dat we nu steeds in de vergetelhoek geduwd worden en gesust (enerzijds een essentieel beroep tijdens lockdowns zodanig dat de essentiële beroepen kunnen blijven functioneren, maar anderzijds niet meegenomen worden in een koninklijk besluit en vaccinaties…)

Iedere keer horen we er niet bij…is dat geen discriminatie soms?

 

NU hebben we wel lang genoeg in de hoek gestaan en zijn sterk en competent genoeg om er zelf uit te komen, recht te staan en erkenning  af te dwingen.

WIJ ZIJN FIER op het waardevolle werk dat we iedere dag weer verrichten, op het verschil dat wij maken in een mensenleven, op  het fundament dat  wij leggen om verder een  mooi en stevig huis op te bouwen…

WIJ ZIJN ONVOORWAARDELIJK TOEGANKELIJK voor ALLE ouders en ALLE kinderen ongeacht hun sociaal-economische en culturele achtergrond of bijzondere ondersteuningsbehoeften.

Ja, wij ZORG-en ook voor kinderen met een beperking.

Ja, wij ZORG-en ook voor kinderen die anders de ganse dag met nog 3 andere moeders met hun kind op een kamer in één of ander centrum moeten doorbrengen…

 • WIJ ZORGEN ERVOOR DAT KINDEREN KLAAR ZIJN OM NAAR HET ONDERWIJS OVER TE STAPPEN (zowel fysiek als cognitief)
 • WIJ ZORGEN ERVOOR DAT ELK KIND (tussen 0 en de leeftijd dat ze naar school gaan…de belangrijkste periode in een mensenleven waarin de basis gelegd wordt) OP ALLE DOMEINEN ONTWIKKELEN(sociaal-emotioneel, motorisch, taal, cognitief)
 • WIJ ZORGEN ERVOOR DAT OUDERS kunnen gaan werken of tijd hebben voor zichzelf
 • WIJ ZORGEN OMDAT ANDEREN ONT-ZORGD WORDEN
 • WIJ ZORGEN ERVOOR DAT …..

MAAR WIE ZORGT ER OPRECHT VOOR ONS??? 

 

 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR OM ONZE STEM TE LATEN HOREN

OMDAT WE TERECHT FIER ZIJN :

OP WIE WE ZIJN

OP WAT WE DOEN

OP HOE WE HET DOEN

OP ONZE PROFESSIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

OMDAT WE EEN DEEL VAN HET DORP ZIJN DAT NODIG IS OM EEN KIND OP TE VOEDEN

Aangezien wij ook een zeer belangrijke taak hebben met onze pedagogische functie, pleiten we ervoor om de opleiding kinderzorg, van het beroepsniveau op te tillen naar een technisch niveau.  Een opleiding waar de hoofdvakken niet gaan over “verzorgende taken”, maar veeleer over pedagogie en psychologie.  Als gevolg daarvan  spreken we niet langer meer van “kinderverzorgers” of “kind begeleiders”, maar wel van “pedagogische kindbegeleiders”.  Automatisch zal een positief zelfbeeld en de aantrekkingskracht tot de opleiding en tot de functie groter worden.  Wij zijn niet het einddoel van een afvallingskoers!

Corona heeft heel wat teweeg gebracht en we zien nog maar het puntje van de ijsberg.  Ook binnen de kinderopvang zien we de gevolgen al dagelijks : meer echtscheidingen bij ouders, financiële problemen, stress bij ouders,…al deze factoren geven stress en verdriet bij kinderen en zijn we een veilige haven voor ouders en kinderen.

 

 • Erkenning van de sector (economische, sociale en pedagogische functie en het belang hiervan voor ouders en kinderen op lange termijn)
 • Hervorming van de
 • Pedagogisch kindbegeleiders ipv kinderverzorgers of kindbegeleiders
 • Optrekken van de middelen (kindratio nu 1 pedagogisch medewerker op 9 kinderen!!! 1 op 6 is streefdoel)= meer pedagogische medewerkers op de werkvloer ipv structuren erboven. Geef mensen de tijd en de ruimte om te ontwikkelen en verder te groeien in hun zo waardevolle functie  door kind-vrije uren mogelijk te maken
 • Opwaardering lonen. Investering in onze toekomst brengt op termijn veel meer op dan besparingen!  Is een mensenleven te tellen in cijfers en getallen…neen…wel in kansen creëren en mogelijkheden om optimaal te ontplooien!
 • Pensioenleeftijd gebracht op 67 jaar is onrealistisch! Zowel de mentale als de fysische belasting is hoog!

 

LIEFDE

vragen we voor onze JOB, onze TAAK, onze MISSIE

 

VERTROUWEN

vragen we  in ons kunnen, in onze deskundigheid

 

GELOOF NU

in onze passie

 

RESPECTEER ONS

voor de ZORG die we iedere dag weer opnieuw met hart en ziel en met heel veel geduld bieden

 

Wij zijn net zoals u mateloos gefrustreerd minister Beke!