CORONAVIRUS

27 januari 2022

Beste ouders,

Vandaag kregen we een coronanieuwsbrief van opgroeien met dringende en tijdelijke aanpassing van de test- en quarantainemaatregelen.  Hieronder in het kort :

 • de piste van de clusters wordt volledig verlaten
  • lokaal kan nog tot een sluiting van een kinderopvang overgegaan worden als specifieke omstandigheden ertoe dwingen
 • na een risicocontact met een bevestigd COVID-19 geval is er geen quarantaine, wel 10 dagen waakzaamheid
 • kinderen worden enkel getest als ze symptomen hebben
  • de ouders zijn verantwoordelijk voor het testen van hun kind
  • een positieve zelftest moet bevestigd worden door een PCR -test

KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR worden getest bij :

 • ernstige symptomen
 • milde symptomen wanneer ze drecent een hoog- of laag risicocontact hadden met een bevestigd geval van COVID-19
 • de aanpak bij een positieve of negatieve test zie hierboven

KINDEREN DIE CONTACT HADDEN MET EEN BEVESTIGD GEVAL VAN COVID-19

 • in de opvang worden alle kinderen als laag-risicocontact beschouwd.  Er is dus geen quarantaine en enkel een test als ze symptomen hebben
 • buiten de opvang (bv in het gezin, door familie, vrienden,…) volgen kinderen tot 12 jaar dezelfde quarantaineregels als gevaccineerde volwassenen.  Er is dus geen quarantaine, enkel een test bij symptomen en 10 dagen waakzaamheid

Wij hopen op uw eerlijkheid, mildheid en medewerking te kunnen blijven rekenen om zo SAMEN deze moeilijke tijd voor iedereen draagelijk te houden.  Wij danken jullie bij deze ook voor het respect en dankbaarheid dat jullie tonen naar onze begeleiders toe.  Ook voor hen zijn het zware tijden, maar zij blijven enthousiast en gepassioneerd!

Warme en vooral gezonde groet,

Ann & Britt samen met het Ketjesteam

 

28 mei 2021

Beste ouders,

We kregen vandaag de mededeling van Kind en Gezin (Opgroeien) dat vanaf 1 juni de coronamaatregelen inzake de afwezigheidsdagen opgeheven worden. Voor jullie betekent dit dat wanneer uw kindje thuisblijft respijtdagen (vakantiedagen of ziektedagen) zullen afgetrokken worden.

De binnenhuisregels van De Ketjes blijven we echter aanhouden. We willen jullie dan ook alvast hartelijk danken om deze te respecteren.

maart 2021 tot ?

Beste ouders,

We blijven verder doen zoals we bezig zijn, dat wil zeggen dat de binnenhuisregels van De Ketjes geldig blijven en dat de afwezigheidsdagen niet worden verrekend/aangerekend. Tot wanneer deze regel geldt is nog een vraagteken (?), maar we houden u op de hoogte.

Op deze manier hopen we dat dit coronatijdperk binnenkort geschiedenis mag worden ;)

februari 2021

Beste ouders,

Momenteel handhaven we nog steeds de ‘strenge’ regels, die sinds maanden in voege zijn. Kind en Gezin laat nog steeds toe om de afwezigheden niet in rekening te brengen. We maken dus ook geen gebruik van de respijtdagen.

We willen er jullie aandacht wel op vestigen dat wanneer u beslist dat uw peuter naar school zal gaan en in de school een wenperiode wordt voorzien, uw kindje tijdens dit wenmoment niet meer terug kan komen naar De Ketjes. We proberen zo besmettingen te vermijden.

We hopen op jullie begrip hiervoor.

02/11/2020

Beste ouders,

Kind en Gezin besliste om vanaf nu terug de dagen die de kinderen afwezig zijn niet te laten aanrekenen. Het aantal respijtdagen zal aangepast worden aan de maanden waarvoor geen compensatiemaatregelen voorzien waren.

We bevinden ons nu ook in code rood wat betreft de regels vastgelegd door K&G. Dit betekent dat alle opgelegde regels die we al maanden geleden in voege brachten blijven. Daarenboven zullen er geen uitstappen meer gebeuren tot nader order.

Ik wil jullie aandacht nogmaals voor de regel dat kinderen die ziek waren, enkel kunnen terugkomen met het bewijs van de dokter dat ze genezen zijn.

Bedankt voor jullie begrip

26/10/2020

Beste ouders,

in de mededeling aan ouders kunnen jullie de beslissing van Kind en Gezin lezen aangaande de verandering die zij opleggen wat betreft de koorts. mededeling aan ouders

Ik hoop alvast op een positieve samenwerking en openheid.

14/10/2020

Beste ouders,

zoals jullie misschien wel al vernomen hebben werd vanuit de overheid beslist dat we overschakelen naar code oranje.

Wat betekent dit :

 • alle kinderen zijn welkom, behalve zieke kinderen en kinderen in verplichte thuisisolatie in de opvang
 • alle regels die voordien van toepassing waren blijven van toepassing. Dit betekent : afstand van 1,5m houden, mondmasker dragen in het kinderdagverblijf, flexiplaat aan de ingang van de afdeling blijft hangen en ouders komen niet in de afdeling, handgel staat aan de ingang van de afdeling
 • wanneer kinderen ziek zijn of in quarantaine geplaatst werden komen terug met een getuigschrift van de arts
 • in het kinderdagverblijf ga je met de lift naar boven en met de trap naar beneden. Op de gelijkvloer volg je de voetjes die op de grond geplakt zijn

Alvast dank voor jullie medewerking

01/10/2020

Beste ouders,

ook al zijn de maatregels versoepeld door de overheid, toch vinden we binnen de Ketjes dat we alle aanpassingen die momenteel goed opgevolgd worden nog verder gaan gebruiken.

Wat de facturatie betreft, zal vanaf vandaag (01/10/20), terug overgegaan worden naar de regelgeving van voor de pandemie. De afwezigheden zullen dus terug afgetrokken worden van de vakantiedagen en/of ziektedagen.

Draag zorg voor jezelf en jouw omgeving :-)

31/08/2020

Beste ouders,

Kind en Gezin deelde ons mee dat we dezelfde regels mogen handhaven wat betreft de afwezigheden zoals tijdens de maanden juli en augustus. U betaald dus niet wanneer uw kindje afwezig is en het wordt ook niet afgetrokken van uw tegoed aan respijtdagen. Er wordt evenwel 1/12 van uw totaal aan respijtdagen afgetrokken.

De andere covid-19 regels in ons Ketjeshuis blijven bestaan.

01/07/2020

Beste ouders,

even een update wat betreft de richtlijnen van Kind en Gezin (Opgroeien).

Voor de maanden juli en augustus kunnen de kinderdagverblijven zelf kiezen of ze verder werken zoals in de periode van de ‘lockdown’, zijnde geen afwezigheden aanrekenen aan de ouders of wel afwezigheden aanrekenen aan de ouders. De Ketjes hebben gekozen om geen afwezigheden aan te rekenen. Hou er echter rekening mee dat voor deze twee maanden er een aftrek zal gebeuren van de respijtdagen zijnde 2/12 minder dagen van het totaal aantal dagen waar jullie recht op hebben in 2020. Wij hopen jullie daar alvast mee geholpen te hebben.

Alle andere richtlijnen blijven nog steeds gelden. Gelieve ze dan ook toe te passen.

Alvast dank voor jullie medewerking.

 

25/05/2020

Beste ouders,

Ondertussen zijn de regels van brengen en halen reeds goed ingeburgerd, waarvoor dank aan iedereen ;) !

We kregen van Opgroeien (Kind en Gezin) het gewijzigde groeiboek toegestuurd. Alle voorgaande regels blijven behouden. De coronarespijtdagen blijven in voege tot 30 juni 2020, dus er worden geen afwezigheden aangerekend wanneer jullie kindje thuis blijft.

Willen jullie toch dat jullie baby/peuter terug naar De Ketjes komt, neem dan contact op zodat een wenperiode kan georganiseerd worden.

Bedankt voor jullie begrip en we hopen jullie snel terug te zien.

 

30/04/2020

Beste ouders,

We ontvingen vandaag het draaiboek veilige kinderopvang van Kind en Gezin, waarin de regels vermeld staan waar we ons zullen aan houden.

Vanaf 4 mei zijn de kinderen welkom zoals beschreven in het gedeelte van 10/04/2020 maar eveneens de kinderen van alle ouders die buitenshuis werken.

Voor kinderen, die na een lange tijd, terugkomen is het vaak beter om even een wenperiode in te lassen. Jullie kunnen hiervoor met ons contact opnemen als jullie van plan zijn om terug naar De Ketjes te komen zodat we goed kunnen afspreken om de terugkomst van jullie uk vlot te laten verlopen.

Om het breng- en haalmoment op een veilige manier te laten verlopen zijn volgende richtlijnen opgesteld :

 • ouders zijn verplicht om een mondmasker te dragen als ze hun kind brengen en ophalen, hoe kort het contact ook is. Het bedekken van mond en neus met een sjaal of een bandana kan ook
 • het brengen en ophalen van een kind gebeurt door 1 persoon. Andere gezinsleden wachten buiten de opvang. Probeer er voor te zorgen dat het steeds dezelfde persoon is die brengt en ophaalt.

We benadrukken er toch nog eens op dat :

 • zieke kinderen thuis dienen te blijven
 • een kind dat ziek wordt in de opvang, moet opgehaald worden door de ouder

Momenteel zullen er geen afwezigheidsdagen aangerekend worden als jullie je kind thuis houden en dit toch tot 7 juni. Dit betekent dat jullie ‘potje’ vakantiedagen en ziektedagen onaangeroerd blijft.

Indien jullie nog bedenkingen of vragen mochten hebben, aarzel niet om Ann te contacteren. Zij blijft bereikbaar op GSMnummer : 0478/21.42.67.

Het ketjesteam hoopt alvast op een vlotte samenwerking.

22/04/2020

Beste ouders,

Graag breng ik jullie ook op deze pagina op de hoogte dat op 08/05/20 en 20/05/20 het kinderdagverblijf zal gesloten zijn voor pedagogische studiedagen.

Alvast dank voor jullie begrip.

 

10/04/2020

Beste ouders,

hopelijk stellen jullie het allemaal goed en verkeren jullie nog allemaal in goede gezondheid.

In de Ketjes werd beslist om vanaf 20/04/2020 met de voltallige personeelsbezetting te werken. De opvang is voornamelijk prioritair open voor :

 • kinderen van ouders die in de zorgsector, bij de veiligheidsdiensten of in de voedingssector werken
 • kinderen in een kwetsbare thuissituatie
 • kinderen voor wie er geen andere opvangmogelijkheid is

Indien jullie dus nood hebben aan opvang zal onze deur voor jullie open staan.

Draag zorg voor jezelf en wie je lief is !

27/03/2020

Beste ouders,

We kregen zonet het MB van 23/03/2020 toegestuurd, waarin alle essentiële beroepen staan vermeldt, zowel in het Nederlands als in het Frans (kopie uit het Staatsblad).

Jullie kunnen nog steeds beroep op ons doen.

Houd jullie goed !

 

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE 17607

– De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi.

– De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveran- ciers van brandhout;

– De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuin- bouw, productie van meststoffen en visserij;

– Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbe- luik;

– Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren – Dierenvervoer

– De bedrijven actief in het kader van de productie van persoonlijke hygiëne producten;

– De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd omwille van technische of veiligheidsredenen;

– De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten; – De apotheken en farmaceutische industrie;
– De hotels;

– De dringende pech- en herstellingsdiensten en naverkoopdiensten voor voertuigen (inclusief fietsen), alsook het ter beschikking stellen van vervangwagens;

– De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden;

– De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten;

– De postdiensten;
– De begrafenisondernemingen, grafdelvers en crematoria;

– De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën;

– De waterhuishouding;

– De inspectie- en controlediensten;

– De sociale secretariaten;

– De noodcentrales en ASTRID;

– De meteo- en weerdiensten;

– De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties;

– De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt;

– De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie, en het oppompen;

– De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud;

– De productie van medische instrumenten;

– De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële markinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken;

– De verzekeringssector;
– De grondstations van ruimtevaartsystemen;
– De productie van radio-isotopen;
– Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang; – Het nationaal, internationaal transport en logistiek;

– Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistiques, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.

– Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage ;

– Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne alimentaire, l’alimentation animale, l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’horticulture et la production d’engrais et la pêche ;

– Les services vétérinaires, d’insémination pour l’élevage et d’équarrissage ;

– Les services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux ; – Les services de transports d’animaux ;

– Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d’hygiène personnelle ;

– Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité ;

– L’industrie de l’emballage lié aux activités autorisées ; – Les pharmacies et l’industrie pharmaceutique ;
– Les hôtels ;

– Les services de dépannage et de réparation et le service après-vente urgents pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement ;

– Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d’hygiène ;

– Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels ;

– Les services postaux ;

– Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crémato- riums ;

– Les services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés ;

– La gestion des eaux ;

– Les services d’inspection et de contrôle ;

– Les secrétariats sociaux ;

– Les centrales de secours et ASTRID ;

– Les services météorologiques ;

– Les organismes de paiement des prestations sociales ;

– Le secteur de l’énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché ;

– Le secteur des eaux : eau potable, purification, extraction, distribu- tion et démergement ;

– L’industrie chimique, en ce compris le contracting et la mainte- nance ;

– La production d’instruments médicaux ;

– Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers ;

– Le secteur des assurances ;
– Les stations au sol des systèmes spatiaux ;
– La production d’isotopes radioactifs ;
– La recherche scientifique d’intérêt vital ;
– Le transport national, international et la logistique ;

17608 BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

– Het luchtvervoer, de luchthavens en de essentiële diensten ter ondersteuning van het luchtvervoer, de grondafhandeling, de lucht- havens, de luchtvaartnavigatie en de luchtverkeersleiding en -planning;

– De havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan;

– De nucleaire en radiologische sector.

Voor de private sector, wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités.

102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens 104 Paritair comité voor de ijzernijverheid
105 Paritair comité voor non-ferro metalen
110 Paritair comité voor textielverzorging

111 Paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

112 Paritair comité voor het garage bedrijf

116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid
117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel 118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren
120 Paritair comité voor de textielnijverheid

121 Paritair comité voor de schoonmaak

124 Paritair comité voor het bouwbedrijf
125 Paritair comité voor de houtnijverheid
126 Paritair comité de stoffering en houtbewerking
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen
129 Paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton

130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagblad- bedrijf
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

136 Paritair comité voor de papier en kartonbewerking

139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart

140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek Subcomités: 140.01,140.03, 140.04

143 Paritair comité voor de zeevisserij
144 Paritair comité voor de landbouw
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie
149.03 Paritair subcomité voor de edele metalen
149.04 Paritair subcomité voor de metaalhandel
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden

– Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l’assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne ;

– Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial ;

– Le secteur nucléaire et radiologique.

Beperkingen

Volcontinu bedrijven Volcontinu bedrijven

Beperkt tot onderhoud productie, herstellingen van landbouw- machines

Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten

Beperkt tot de sector van de persoonlijke hygiëne producten, waaronder incontinentieproducten, baby-luiers en dameshygiënepro- ducten
Beperkt tot de schoonmaak in de bedrijven van de cruciale sectoren en in de essentiële diensten

Beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten Beperkt tot houten verpakkingen en paletten
Beperkt tot houten verpakkingen en paletten

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

Beperkt tot drukken van dag en weekbladen

Beperkt tot de verpakkingen uit papier en karton, tot zakdoekjes en toiletpapier, evenals tot papier voor kranten

Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, logistiek en grondafhandeling voor luchthavens

Beperkt tot machineonderhoud en herstellingen Beperkt tot onderhoud en herstelling

Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot de paritaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden paritair comité hebben

BELGISCH STAATSBLAD — 23.03.2020 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE

17609

201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel

202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrij- ven

207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel

220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 221 Paritair comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

222 Paritair comité voor de bedienden van de papier- en kartonbe- werking
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
227 Paritair comité voor de audiovisuele sector
301 Paritair comité voor het havenbedrijf

302 Paritair comité voor het hotelbedrijf
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven 309 Paritair comité voor de beursvennootschappen 310 Paritair comité voor de banken
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken

312 Paritair comité voor de warenhuizen
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)
316 Paritair comité voor koopvaardij
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmid- delen
322 Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of- diensten leveren
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer
329 Paritair comité voor de socioculturele sector
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen

336 Paritair comité voor de vrije beroepen
337 Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)

23/03/2020

Beste ouders,

Onze deuren blijven geopend. Onze begeleiders starten om 8u15 maar indien jullie dit wensen kan er vroeger gestart worden. Gelieve ons jullie gewenste aankomstuur te laten weten.

IMG_1780

19/03/2020

Bericht binnengekregen om 16uur

Beste mevrouw,
Beste mijnheer,

In het Belgisch Staatsblad is het een ministerieel besluit gepubliceerd naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die eerder deze week door de regering werden aangekondigd op basis van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het MB maakt een onderscheid tussen de maatregelen voor de niet-essentiële bedrijven en de maatregelen voor essentiële bedrijven. Voor de eerste groep wordt telewerk verplicht ingevoerd, verplichte social distancing en indien dit niet mogelijk is moet er gesloten worden.

Alle werkgevers die vallen onder de PC’s 319.01, 330 en 331 worden per definitie beschouwd als organisaties die essentiële diensten verlenen.

De bovengenoemde bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.

In dit kader verwijzen we ook naar de richtlijnen van de respectievelijke agentschappen en de Vlaamse Overheid.

Bericht in mailbox deze ochtend

Beste ouders,

gisterenavond ontvingen we onderstaand bericht van Opgroeien (Kind en Gezin).

“Beste ouder,
De Vlaamse regering heeft op 17 maart 2020 maatregelen genomen om gezinnen die gebruikmaken van de opvang voor baby’s en peuters te ondersteunen.

Je kinderopvang blijft open

In de strijd tegen het coronavirus staat de gezondheid van de mensen voorop. We doen een oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen. Zeker ook zieke kinderen horen niet thuis in de opvang.

Groepsopvang en gezinsopvang blijven open, voor kinderen van alle ouders voor wie dit nodig is om te kunnen blijven werken, waaronder zeker de ouders die in de essentiële sectoren werken. We denken hierbij uiteraard aan de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector. De Vlaamse overheid wil zo ook voorkomen dat grootouders die tot de risicogroepen behoren hun kleinkinderen opvangen.
Respijtdagen

Door de coronacrisis zijn er veel meer ouders die hun kind thuis opvangen, door thuiswerk, door ziekte of preventief. Daarom wordt de regelgeving rond het opvangplan, gereserveerde dagen en respijtdagen tijdelijk op pauze gezet.

Wat betekent dit voor jou als ouder? Als je beslist om je kind niet naar de opvang te brengen (omdat je bijvoorbeeld thuis werkt of preventief) op een vooraf gereserveerde dag tussen 14 maart en 5 april, dan:

Verwittig je de kinderopvang vooraf over de dagen dat je kind niet moet worden opgevangen.
– Moet je de geannuleerde opvangdag(en) niet betalen.
– Wordt de afwezigheid niet in mindering gebracht op je aantal respijtdagen.

Vragen?

Op de website van Opgroeien zijn veelgestelde vragen en antwoorden terug te vinden, ook voor ouders.

Andere vragen zijn welkom op corona@opgroeien.be.”


18/03/2020

Beste ouders,

zoals jullie zelf wel al gehoord zullen hebben, blijven de kinderdagverblijven geopend.

We hebben wel de beslissing genomen om donderdag 19/03 en vrijdag 20/03 met een halve bezetting, wat betreft de begeleiders die voor jullie kinderen zorgt te werken gezien het geringe aantal aanwezige kinderen.

We vernamen dat we voor de periode van 14/03/2020 tot 05/04/2020 de afwezigheden niet dienen te verrekenen met respijtdagen indien de ouders de opvang hebben verwittigd.

Draag zorg voor jullie.

17/03/2020

Beste ouders,

bij deze stuur ik jullie de mail door die Minister Beke (Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid) ons liet geworden via het Vlaams Welzijnsverbond

“Aan de organisaties actief in het welzijns- en zorgbeleid,

Vandaag is de strijd tegen het coronavirus onze grootste prioriteit, en de gezondheid van de mensen staat voorop. Daarom hebben we ook stevige maatregelen genomen, die ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de zorg hun activiteiten zien terugvallen of zelfs helemaal stopgezet worden.

We hebben in deze periode alle mensen die actief zijn in welzijn en zorg meer dan nodig en waarderen enorm hun inzet om de zorg te blijven voorzien voor de kwetsbaren in onze samenleving. Het is niet meer dan logisch dat we dan ook de financiering van deze sectoren garanderen, ook al zien we de prestaties tijdelijk terug vallen.

Omgekeerd zijn er binnen het zorg- en welzijnsaanbod nu meer noden dan ooit. We bekijken dan ook met de verschillende sectoren, waar de prestaties terugvallen, of hun personeelsleden kunnen bijspringen om de bijkomende druk op andere voorzieningen op te vangen. We roepen dus alle organisaties actief in onze sectoren op zeker geen mensen in tijdelijke werkloosheid te plaatsen.

We gaan de komende dagen verder met de verschillende sectoren in overleg over hoe we dit zo snel mogelijk concreet maken en hoe we ook eventuele andere financiële gevolgen bij onze sector op kunnen vangen.

Wouter Beke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid”

 

Wij hebben inmiddels ook ons business continuity plan opgemaakt en plaatsen het hier in bijlage

2.5.7. CRISISPROCEDURE BIJ OVERMACHT – BUSINESS CONTINUITY PLAN DE KETJES

 

12/03/2020

Beste ouders,

dit is de info die wij vandaag van Kind en Gezin mochten ontvangen : Snelinfo coronavirus 12 maart 2020

MOMENTEEL BLIJVEN ONZE DEUREN OPEN !!!!

Coronavirus
Coronavirussen geven meestal een infectie van de neus, sinussen of bovenste luchtwegen en zijn doorgaans onschuldig. De WHO berichtte begin januari 2020 over een cluster van patiënten met een pneumonie in de stad Wuhan in China. De verwekker bleek een nieuw coronavirus, COVID-19 genoemd, dat zich agressiever gedraagt. Het virus verspreidde zich inmiddels wereldwijd. Het veroorzaakt symptomen die erg lijken op griep: koorts, verkoudheid, hoesten en soms kan dit evolueren tot ademhalingsmoeilijkheden met een beeld van longontsteking. Ook diarree kan aanwezig zijn.

Wanneer symptomen optreden contacteer je best je arts die met jou zal nagaan welke voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen. In gebieden waarin het COVID-19 coronavirus gedetecteerd werd is verhoogde waakzaamheid geboden en dienen de instructies van de lokale autoriteiten opgevolgd te worden.

Om de verspreiding van coronavirus te beperken, is een strikte handhygiëne en goede hygiëne bij hoesten-niezen-snuiten aangeraden. Als je ziek bent blijf je beter thuis.

Ouders kunnen voor hun kinderen dezelfde voorzorgen als bij andere ziektes nemen.

Contacteer best een arts als er symptomen optreden bij je kind.
Bespreek met de arts waar je moet op letten als jij of je kind ziek is.
Volg een goede handhygiëne als je je kind verzorgt.
In de kinderopvang, op het consultatiebureau en op school

Bespreek als opvang met de ouders vooraf van welke richtlijnen zij reeds op de hoogte zijn of met welke instanties zij al contact gehad hebben.

Voor kinderen die terugkeren uit gebieden waar het COVID-19 coronavirus circuleert in de algemene bevolking, de zogenaamde hoogrisicogebieden*, gelden de volgende adviezen:
Zolang kinderen geen symptomen hebben, mogen zij gewoon naar de opvang, naar het consultatiebureau of naar de school en deelnemen aan alle activiteiten. Tot 14 dagen na de terugkeer uit hoogrisicogebieden* moeten de ouders, zorgverleners en opvang waakzaam zijn voor symptomen van een luchtweginfectie, griepachtige symptomen of verkoudheid. Zodra symptomen optreden in deze periode van 14 dagen mag het niet meer naar opvang, consultatiebureau of school en dient de huisarts gecontacteerd te worden.
Indien een kind nauw contact had met een besmet persoon, of indien het kind dat terugkeert uit een hoogrisicogebied en zelf symptomen vertoont zoals hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden mag het niet meer naar de opvang, consultatiebureau of school. Het kind moet thuis blijven en de huisarts dient gecontacteerd worden. Die zal in overleg met de ouders en Zorg en Gezondheid een aangepast beleid voorstellen en zo nodig een test voor coronavirus afnemen. Dit is een beslissing van de behandelend arts en het agentschap Zorg en Gezondheid en kan individueel niet geëist worden door de opvang of consultatiebureau.
*De lijst van hoogrisicogebieden kan (dagelijks) wijzigen en bevat momenteel: China, Iran, Zuid-Korea, enkele gemeenten in Noord-Italië.

Meest recente informatie

De situatie wordt continue door verschillende overheden opgevolgd. Kennis en inzicht over het COVID-19 coronavirus verandert voortdurend. Volg daarom voor verdere details volgende websites:

www.info-coronavirus.be
Zorgverstrekkers vinden ook geactualiseerde informatie op websites van:
Sciensano
European Centre for Disease Prevention and Control
Wereldgezondheidsorganisatie